Заседание на Областен съвет за развитие на област Силистра

20/5/2015
 
 
На 20 май 2015 г. се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Силистра. В него участие взеха кметовете на общини и представители на общинските съвети, представители на синдикати и работодателски организации. Заседанието бе председателствано от г-жа Янка Господинова - заместник областен управител на област Силистра.
 
На заседанието бяха обсъдени и анализирани проектни предложения на общините от област Силистра във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.
 
Членовете на Областния съвет за развитие приеха решения, с които одобриха направените предложения за инвестиционни проекти. Те ще бъдат внесени в Министерство на регионалното развитие и благоустройството за включване в програмата за подкрепа.