Областната епизоотична комисия прие редица мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта Инфлуенца по птиците на територията на област Силистра

30/1/2015
 
 
 
 
На 30 януари 2015 г. в Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с констатирано огнище на заболяването Инфлуенца по птиците (грип) – H5N1 в област Бургас и необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта на територията на област Силистра.
 
На заседанието д-р Себахтин Халид – и. д. директор на Областна дирекция по безопасност на храните Силистра заяви, че ситуацията е подобна на тази в края на месец ноември 2014 г., когато беше проведено последното заседание на комисията по същия повод. Повод за днешното спешно заседание е установен случай на птичи грип в област Бургас и заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
 
Областната епизоотична комисия прие редица мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта на територията на област Силистра, за спазването на които ще бъде издадена заповед на областния управител. Най-важните от тях са свързани с организиране на  проверки за наличие на болни или умрели диви или мигриращи птици, осъществяване на ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в регистрираните птицевъдни обекти, както и на пазарите за нерегламентирана търговия с птици (със съдействието на МВР, ако е необходимо). Транспортирането на птици да се извършва само с изрядни ветеринарномедицински документи за произход и здравословно състояние, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Извършването на периодични прегледи и изследвания на домашни и диви птици е ангажимент на ОДБХ. Необходимо е да не се допуска излизането на птиците извън дворовете на стопаните, да се ограничи до минимум възможността за контакт между диви и домашни птици, да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни /водоплаващи/ патици и гъски от други видове домашни птици, както и фуража, с който се изхранват домашните птици, да се съхранява в закрити помещения. Забранява се провеждането на изложби, пазари и други събирания на домашни или други птици на територията на област Силистра. Собствениците на птицевъдни обекти незабавно да сигнализират ветеринарния лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност, както и кметовете и кметските наместници да информират населението, че при откриване на трупове на домашни и диви птици, незабавно да сигнализират ветеринарните органи. Забранява се също така изхранването на домашни животни с вътрешности от отстреляни диви птици.
 
Комисията взе решение да се информират кметовете на кметства за приетите мерки и да се свикат общинските епизоотични комисии, на които ще бъдат раздадени специално изготвени от ОДБХ брошури.