Ръководството на Областна администрация Силистра посети заседания на Общинските съвети

30/1/2015
 
 
 
На 29 януари 2015 година ръководството на Областна администрация Силистра посети редовни сесии на Общински съвет Силистра, Общински съвет Главиница и Общински съвет Тутракан. В изпълнение на своите задължения, Областният управител осъществява административен контрол, като следи за законосъобразността на актовете на органите на местното самоуправление и местната администрация, като може да спира незаконосъобразни решения на Общинските съвети. Посещенията на местните парламенти  няма да бъдат еднократни, а ще се наложат като добра практика за осъществяване правомощията на Областния управител.