Спешно заседание на Областната епизоотична комисия

29/1/2015
 
 
 
 
 
Във връзка с констатиран случай на болестта Инфлуенца по птиците (грип) – H5N1 на територията на страната (в защитена местност „Пода“, общ. Бургас, обл. Бургас) и в изпълнение на указанията на директора на Българската агенция по безопасност на храните, на 30 януари 2015 г. от 11 часа в Областна администрация Силистра ще се проведе спешно заседание на Областната епизоотична комисия. След запознаване с актуалната епизоотична обстановка в областта, ще бъдат обсъдени и приети конкретни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта на територията на област Силистра.