Областният управител на Силистра участва в заседание на Националния комитет за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война

29/1/2015
 
 
Г-н Стоян Бонев участва в заседание на Националния комитет за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война. Заседанието бе председателствано от министъра на отбраната Николай Ненчев и се проведе на 28 януари в Централния военен клуб. Всички области в България да бъдат включени в отбелязването на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея в периода 2014 – 2018 година – това бе акцентът от второто заседание на Националния комитет за отбелязване на годишнината.
 
Председателят на Организационния комитет, постоянният секретар на отбраната д-р Добромир Тотев, представи проекта на Националния план с мероприятията за 2015 година, съобразен с ограничените финансови средства. Членовете на комитета направиха предложения за промени и допълнения в плана, който бе гласуван и приет единодушно и предстои да бъде внесен в Министерски съвет. 

Сред направените предложения беше – специално внимание да бъде обърнато на младите хора, в мероприятията да се включат деца и ученици, а посланията от отбелязването на годишнината да станат елемент от патриотичното възпитание. Националните медии БНР и БНТ ще отразяват безвъзмездно мероприятията, включени в плана. През 2015 година са предвидени национална конференция с международно участие, посветена на Първата световна война, изложба, организирана от Националния военноисторически музей, която да бъде представена в столицата и в страната, събития, организирани от областните администрации и др. 

„Вярвам, че с достойнство и чест ще отбележим тази годишнина. Благодаря за всичко онова, което ще направим заедно“, заяви министърът на отбраната Николай Ненчев по време на заседанието.