Областен културен календар 2015

18/11/2014
         В Областна администрация Силистра бе обобщена информацията, подадена от общините, във връзка с оформянето на календара на ОБЛАСТ СИЛИСТРА, свързан с културните прояви в населените места, в читалищата, клубовете на инвалида и пенсионера, центровете за работа с деца, училищата и в останалите структури на обществото. Пълния календар може да бъде видян на интернет страницата в сайта на Областна администрация в раздел "Стратегии, планове и календари".
           Най-големите прояви - фестивали, цикли от тематични изяви, прегледи идр, имат следното описание:
 
XIX-и Международен детски танцов фестивал
Утрешният мир започва с днешното приятелство” – Силистра (17-21 май)
 
XIV-и Национален литературен конкурс
„Любовта е  пиянство или пиянство от любов” – Силистра (27 февруари)
 
XVI-и  фестивал на старата градска песен
Дунавски спомени” – Силистра (10 септември)
 
XII-и национален фестивал на кукерите „Калипетрово” (28 март)
 
VII-ми  Хумористиченфестивал „Сребърна пее и се смее” (16-17 май)
 
ХIX-и Пленер за живопис, скулптура и графика
Човек и природа”  Ветрен (август-септември)
 
Фолклорен събор  Иширково пее и танцува”  (септември)
 
IV-ти рокфестивал „Рок за един мирен свят (11 септември)
 
Регионален преглед за изявени индивидуални изпълнители
на добруджански фолклор „Славеи на Добруджа” (30 октомври)
 
 
IV-и Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа” – Сребърна (7 ноември)
 
 
XХI-и фестивал на коледарските групиКоледарско надпяване 2015– Силистра (19 декември)
 
 
Традиционен общински прегледна читалищните художествени състави от различни  етноси Пролетни игри и песни”– Силистра (9 май)
 
Преглед на художествените колективи от клубовете на
инвалида и пенсионера „Дунавски събор– Силистра (29 юни)
 
40-и традиционен празник на кукерите и маските – Айдемир (22 февруари)
 
Музикален конкурс „С песните на Георги Жеков” – Айдемир (9-16 май)
 
Цикъл от прояви Пролетни дни на културата Силистра 2015 (1-30 април)
 
Цикъл от прояви Майски културни празници Силистра“ (1-31 май)
 
Провеждане на XXX-и национален поход и викторина
„По стъпките на Таньо войвода” – Тутракан/Силистра (май-юни)
 
XIII–и Летен европейски университет в Силистра с участието на студенти по право - франкофони (юли-август)
 
Тридневна програма „Дунавски сал“ – Силистра (юли-август)
 
Традиционен събор „Срацимир към корените” (13 юни)
 
„Дни на Силистра” – 14-тисептемвриКръстовден  – Празник на град Силистра 
 
„Земята и хората” – общоселски празник в село Бабук (10 октомври)
 
„Празник на село Калипетрово” (25 октомври)
 
Цикъл от прояви „Празници на българската духовност и традиции в Силистра” (30 октомври-30 ноември)
 
Коледно-новогодишна програма
От  Никулден до Нова година” –  Силистра (1-24 декември)
 
X-и Общински събор на ромите – Средище (8 април)
 
XIII-и фолклорен събор „Край чешмата под върбата”– Кайнарджа (6 юни)
 
Празник на виното и на винопроизводителитеВинария– Силистра (14 февруари)
 
III-и Областен фестивал на патриотичната песен „Родна земя” – Силистра (февруари)
 
Областен кукерски фестивал Сирни заговезни” – Варненци (март)
 
Майски празници – Тутракан (май)
 
Празник на кайсията – Тутракан (юли)
 
Пленер – живопис „Тутракан – 2015 (юли)
 
Международна Дунавска седмицав Тутракан – спектакли, концерти, спортни състезания, празник на реката (юли)
 
Светлинно шоу „Огненият Дунав” – Тутракан (юли)
 
 
Международен фолклорен фестивал „Дунав пее и танцува” – Тутракан (август)
 
Национален детски пленер „Свят от багри” – Тутракан (юли)
 
VII-ми събор на пенсионерите
Един ден в дунавския край” – Тутракан (2 август)
 
XIV-и Международен конкурс на изкуствата „Речни ноти” – Тутракан (август)
 
Международен фестивал на мамалигата – Нова Черна (октомври)
 
Празник на етносите – Търновци (октомври)
 
Ден на Тутракан – 21 септември 
 
Научна конференция „75 години от възвръщането на Южна Добруджа към България“ – Тутракан (септември)
 
XVII-и поход „По пътя на шейх Бедреддин” – Силистра/Тутракан (ноември)
 
Фестивал на мъжката песен – Ситово (май)
 
Фолклорен събор „Песни и танци от Добруджа“ – Ситово (юни)
 
„Фестивал на хляба“ – Гарван (юли)
 
55 години град Дулово– 1 февруари 2015 г. 
 
Традиционни майски културни тържества
„Дни на моя град”– Дулово (14-24 май 2015 г.) 
 
Дуловски карнавал „Златното магаре2015г.” (14-24 май)
 
Регионален конкурс за народно пеене
„Дуловски славеи 2015” (май)
 
Фолклорен събор
„Грънчарово пее и играе” (6 юни)
 
Събор на татарската общност – Черковна (4 юли)
 
Фолклорен фестивал Върбино (1 август)
 
Регионален фестивал на турския фолклор – Дулово ()
 
Традиционен общински преглед на фолклорни състави от различни етноси към читалищата от община Главиница (април)
 
„Празник на водните лилии“ – Малък Преславец (юни)
 
Цикъл от прояви „Празниците и обичаите на моя народ" – Алфатар (4-12 април)
 
Дни на моя град „Стара, стара приказка за Алфатар", Празник на житото и хляба (4 септември)
 
IV-и събор за автентичен добруджански фолклор
„Алфатарски багри” – Алфатар (май)
 
Конски кушии  Алеково (февруари)
 
X-и фолклорен събор
 
„Алеково пее песните на Димитрина Кунева” – Алеково  (27 юни)