Регионалният съвет за развитие на Северен централен район ще заседава в град Разград

20/10/2014
 
             С участието на областния управител на област Силистра г-н Стоян Бонев на 21 октомври 2014 г. в Разград ще се проведе поредното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). Заседанието се свиква от областния управител на област Разград д-р Илиян Драмалиев – председател на РСР на СЦР.
         В предварителния дневен ред са следните теми: обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЦР през 2015 г.; определяне на представители на РСР на СЦР: в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и оперативните програми за периода 2014-2020 г. и в Националния експертен съвет за изменения в климата към министъра на околната среда и водите.
         Ще бъде разгледано Споразумение за регионално сътрудничество в СЦР по проект „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност“. Като представител на „Географика” ООД, София, изпълнител на обществената поръчка, доц. д-р Климент Найденов ще представи резултатите от изготвянето на последващата оценка на Регионалния план за развитие на СЦР за периода 2007-2013 г.          
              Предвидено е представяне и на оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014–2020 г.
          На вниманието на участниците в заседанието ще бъде информация за разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на СЦР за периода 2014-2020 г., докладвана от Катя Горанова – изпълнителен директор на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия в град Русе.