Повишава се безопасността и сигурността на движението по пътя Силистра-Шумен с изграждането на две кръстовища

2/10/2014
 
         Правителството отчужди части от имоти – частна собственост, за изграждането на две кръстовища на първокласния път Силистра-Шумен. Имотите се намират на територията на област Силистра. С изпълнението на проекта ще се осигурят модерни експлоатационни условия, ще се подобри функционирането с стандарта на транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик и ще се повиши безопасността и сигурността на движението в региона. Средствата, с които ще се финансира отчуждителната процедура, са планирани в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.