Приветствие на Областния управител на област Силистра за Международния ден на мира - 21 септември

19/9/2013
             Уважаеми граждани от област Силистра,
        Съюзът на ветераните от войните е в основата на създадения Инициативен комитет за честване на 21 септември – Международния ден на мира. Заедно с регионалната структура на Съюза, председателствана от д-р Тодор Дюлгеров, се присъединявам към идеята да отбележим в нашето съзнание и в общественото си поведение този ден, посветен на най-важното състояние на човечеството – мира по света. През 1981 г. Общото събрание на ООН учредява този празник, честват от 2002 г. насам във всички държави, членки на организацията, пазеща световния мир. Мир, сигурност, равни права, самоопределяне на народите, приятелски международни отношения – това са ключовите думи, които винаги трябва да помним и да следваме. Защото мирът е предпоставка за благоденствие на хората, независимо от своя етнически, континентален и расов произход; от своя пол, ценз, социален и икономически статус. Няма народ по света, който да иска война вътре в държавата си, със своите съседи по граница или с други далечни страни. Основните човешки ценности обикновено се пренебрегват и нарушават в името на икономически интереси, най-често от глобален или локален характер. Те са причина за военни конфликти, тероризъм и насилие с незалечими последици.
            Светът тръпне в очакване на развитието на събитията в Сирия. Заплахата от масово използване на химическо и друго оръжие е отново актуална и е предпоставка за кръвопролитие. През 2013 г. Международният ден на мира има по-специално значение предвид това, че тече „годината на младежта“, чието мото е категоричният девиз „Мир=Бъдеще“. Бъдещето на всяка държава, а и на целият свят, не е свързано с войни както в рамките на една страна, така и в по-широк мащаб. Присъединявам се към призива на Инициативния комитет в София в дните до 21 септември, а и в самия ден, да отбележим Международния ден на мира с форми и съдържание, каквито са възможни според спецификата на всяка по-малка или по-голяма общност. Най-вероятно на този призив ще откликнат училищата и учителите в часовете на класния ръководител, в извънучилищните учреждения в дните на заниманията си, младежките организации и ученическите парламенти в някоя от планираните инициативи, както и неправителственият сектор в замислените проекти. За да покажем, че носим своята отговорност за опазване на мира и подкрепяме стремежа на най-голямата световна организация да избави човечеството от световни конфликти. За да могат днешните млади хора да реализират утре своя потенциал в нашата страна и навсякъде, където имат възможност да покажат своите професионални, творчески и човешки умения.
 
Насуф Насуф,
Областен управител на област Силистра