Областният управител обсъди, с директора на Северноцентралното държавно предприятие, изграждането на електропровод "Пеликан"

14/6/2011

  

            Областният управител д-р Владимир Янков обсъди, с директора на Северноцентралното държавно предприятие, проблема със забавеното изграждане на 110-киловолтовия електропровод „Пеликан”.

На кратка работна среща в областната администрация, днес (14.06.2011 г.) директорът на предприятието Иван Недков и председателят на Управителния съвет Красимир Туджаров запознаха областния управител с функциите на създадените, с промените в Закона за горите, структури.

По същество, стопанската дейност в държавните гори ще се извършва от шест държавни предприятия - Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално, Североизточно, Югоизточно, Югозападно и Южноцентрално. В обхвата му попадат горските и ловните стопанства в 6 области (на принципа на структурирането на Северния централен район за планиране). Седалището на Северноцентралното, в което влиза и област Силистра е в гр. Габрово и обхваща териториите  и на горските стопанства в Тутракан и Силистра и ловното стопанство „Каракуз” в Дулово.

             Областният управител постави на вниманието на събеседниците си проблема с изграждане на трасето на 110-киловолтовия електропровод „Пеликан”, в частта касаеща уширяването на сервитутната линия в горския фонд. Д-р Янков получи уверението на представителите на държавното стопанство, че Регионалното управление по горите в Русе вече е уведомено и ще действа експедитивно по разрешаването на проблема, предвид несъмнената значимост на обекта.