Областният управител на Силистра Стоян Бонев участва в представянето на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

16/1/2015
        Областният управител на Силистра Стоян Бонев участва в град Пловдив в представянето на новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до 2020 г. Стартът й премина под формата на „Информационен“ ден с участието на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Европейската комисия бе представена от Золтан Казачай, заместник генерален директор  по заетостта, социалните въпроси и приобщаването.
       „Мерките, насочени за подпомагане на нуждаещите се, както по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР), така и по програмите от бюджета на министерството, трябва да достигат до тези, които се нуждаят от тях. Ние ще бъдем абсолютно безкомпромисни към това и ще усилим контрола, така че да сведем възможността за злоупотреби до минимум. Още тази година ще предприемем мерки да преразгледаме кандидатурите за социално подпомагане, както и тези за добавките за инвалидност, така че да не се злоупотребява и средствата, които не са малко, да достигнат действително до тези, които имат нужда от тях“, научаваме от изявление на министър Калфин от прессъобщение в сайта на МТСП.
       Чрез медиите той се обръща към обществото и бизнеса, апелирайки за активно участие по различните програми от новия програмен период на ОП РЧР 2014-2020: „Приоритетни цели в нея са насърчаването на трудовата заетост, както на най-младите, така и сред трайно безработните. Фокусът е насочен и към стимулирането на социалното включване. Важно е да подчертая, че основна цел на социалното включване е борбата с бедността – в това число насърчаването и подпомагането на тези, които са извън пазара на труда, да се върнат на него“.
       Програмата е с няколко направления, които са в синхрон със Стратегията „Европа 2020“, за да се усвоят повече от 2 милиарда лева, от които 500 млн. през 2015 г. Предвижда се до края на април да бъдат отворени всички "оси" на програмата. Към мерки за пазара на труда ще са насочени 60% от предвидените средства. Едното направление е свързано с трудовата заетост и борбата с бедността. Не по-малко от 76% от населението между 20 и 64 години да е ангажирано с труд е целта, заложена за края на програмния период. 8 000 младежи се предвижда да бъдат наети на стаж, в който възнагражденията и осигуровките за шест месеца са за сметка на програмата. За още 6 месеца осигуровките също ще бъдат поети, ако впоследствие стажуващите бъдат оставени на работа.  
       Другото направление е т.нар. социалното изключване, целящо до 2020-та с 260 хиляди души да се намали броят на хората в бедност, благодарение на приоритета на работа с продължително безработните и неактивни лица на възраст между 34 и 50 години. Акцент в програмата е интегрирането на най-маргинализираните общности, предимно ромите, имайки предвид неблагоприятните за тях социално-икономически условия на живот.