Окончателни резултати и класиране от конкурса за длъжност "счетоводител"

 
 
 
Окончателни резултати на кандидатите след проведен конкурс за длъжността Счетоводител в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" чрез Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и Интервю: 
 
Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефициент Резултат от интервю Коефициент Окончателен резултат
1. Яница Щерева Хаджиева 28 3 141 4 648
2. Пламена Стоянова Аврамова 23 3 89 4 425
 
 
Въз основа на получените окончателни резултати и след попълване на Формуляр за окончателните резултати на кандидатите по чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл, конкурсната комисия класира кандидатите за длъжността Счетоводител в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", както следва:
 
Първо място:  Яница Щерева Хаджиева с окончателен резултат – 648
 
 
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
 
1. Димитър Тодоров
2. Димитър Георгиев
3. Елка Михайлова
4. Ивелина Йосифова
5. Иванка Христова
 
 
09.03.2023 г.