Резултати от проведен Тест за длъжността "счетоводител"

 
 
Комисията запозна кандидатите с решението си относно коефициента, с който ще се умножават резултатите от:

Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията – 3 (три).
 

РЕЗУЛТАТИ от проведен Тест за длъжност "счетоводител" за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на участниците в конкурса, са както следва:
 
Име, презиме и фамилията на кандидата Правилни отговори Резултат
1. Лемис Сейфедин Белки 22 66
2. Пламена Павлинова Пенчева 11 33
3. Пламена Стоянова Аврамова 23 69
4. Яница Щерева Хаджиева 28 84
5. Милена Стефанова Маринова 21 63
6. Иванела Илиева Александрова 15 45
7. Детелина Драгомирова Великова не се яви
 
 
 
Кандидати, издържали Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, допуснати до Интервю:
 
Име, презиме и фамилията на кандидата
1. Яница Щерева Хаджиева
2. Пламена Стоянова Аврамова
 
 
 
Списък на кандидатите, допуснати до Интервю след проведен Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията за длъжността Счетоводител в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", беше обявен на Интернет страницата на Областна администрация Силистра: www.silistra.government.bg, както и на Информационното табло на I-ви етаж в сградата на администрацията.
 
 
 
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1. Димитър Тодоров
2. Димитър Георгиев
3. Елка Михайлова
4. Ивелина Йосифова
5. Иванка Христова
 
 
08.03.2023 г.