Приложения към Плана за действие (ревизия август 2022 г.)

 
Образец 5.0 - Областна план-програма по БДП
 
Образец 5.1 - Общинска програма по БДП
 
Образец 5.2 - Информация от ОПУ за областна план-програма по БДП
 
Образец 6.0 - Областен доклад по БДП
 
Образец 6.1 - Информация от община за областен доклад по БДП
 
 
Образец 6.2 - Информация от ОДМВР за областен доклад по БДП
 
Образец 6.3 - Информация от ОПУ за областен доклад по БДП
 
Образец 6.4 - Информация от РУО за областен доклад по БДП
 
Образец 6.5 - Информация от ЦСМП за областен доклад по БДП
 
Образец 6.6 - Информация от РЗИ за областен доклад по БДП
 
Образец 6.7 - Информация от БЧК за областен доклад по БДП
 
Образец 6.8 - Информация от ООАА за областен доклад по БДП