Заключително събитие на Областна администрация Силистра във връзка с Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз - представяне на 11 събития

19/11/2019
На 19 ноември от 14,30 ч. в зала на първия етаж в Художествена галерия Силистра между картини от експозицията „Поколения“ на трима силистренски художници от Фамилия Маринови (Йордан, Вихрен и Боян – баща, син и внук) Областна администрация Силистра вмести заключителното си събитие от инициативи в областта по линия на работната програма на Министерски съвет на Република България за 2019 г.
 
Стилна мултимедийна презентация представи проведените в област Силистра 11 събития в изпълнение на Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз. С поздравителни адреси от областния управител Ивелин Статев и с ваучери за добра реализация на предварителните намерения  бяха наградени присъстващите участници, провели събития от м. март до м. юли т.г.
 
Партньори в реализацията на събития бяха Регионален исторически музей, Регионална библиотека, Художествена галерия, Студентска лаборатория при Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“, както и читалища от градовете Силистра, Тутракан и Главиница, както още от селата Проф. Иширково, Ситово и Голеш. За втора поредна година в различни общини Областна администрация реализира програма по един от приоритетите в Комуникационната стратегия. Миналата година в първите шест месеца България бе за пръв път председател на Съвет на ЕС.
 
Заместник-областният управител Стоян Бонев поздрави участниците в инициативите: „През настоящата 2019 г. Областна администрация Силистра проведе чрез избраните от нас партньори събития, които представиха по свой начин живото културно наследство на Европа и българското като част от него. Акцентът бе върху културното многообразие, етническата толерантност и европейските ценности, за утвърждаването на които от векове България има достоен принос. В някои от събитията по предварително изискване бе разгледана и темата за спасяването на евреите от Холокоста.
 
Едната от тях – посветена на педагогическото дело и европейските ценности, вече тръгна по училищата (прощъпулникът бе в ПМГ „Св. Климент Охридски“ Силистра), за да покаже сътвореното върху над 20 платна от студентите във Филиал Силистра. Комплектът от пана на Регионалния музей, както и изложбата на Регионална библиотека също могат да бъдат представяни на други места.
 
С реализацията на общо 11-те инициативи – в 4 културни и образователни института, както и в 7 читалища в 5 общини, ние успяхме в партньорство да изпълним поставената от Министерския съвет задача във връзка със Стратегията. В резултат имаме 2 изложби, които могат да гостуват и в други институции, освен при създателите си".
 
За възможността да има като резултат трайни „продукти“ и като благодарност за осъществената съвместна дейност към организаторите и аудиторията се обърнаха част от поздравените:  доц. д-р Румяна Лебедова – преподавател и ръководител на Студентската учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство” при Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“, Даниела Недялкова - директор на Библиотеката в Силистра, Вера Милева – уредник в РИМ Силистра, Снежана Петрова – председател на НЧ „Просвета“ – село Проф. Иширково, Атанаска Ченева - библиотекар в Ситово, и др.