Областна администрация Силистра заверява с апостил документи, издавани от кметовете и общинските администрации

7/1/2019
 
Областна администрация Силистра уведомява гражданите, че считано от 01.01.2019 г. заверяването с апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации, ще се извършва от областните администрации, вместо от Министерство на външните работи.
 
Целта е намаляване на административната тежест за гражданите, а промяната е отразена в Закон за изменение на Закон за ратифициране на Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн. ДВ бр. 44 и бр. 87 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал. 1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от Конвенция за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.
 
 
 
За контакти в Областна администрация Силистра (http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT0001716A?OpenDocument):
 
Маргарита Бочева-Костадинова
старши юрисконсулт
тел.: 086 818 817
 
Димитър Георгиев
главен експерт
тел.: 086 818 823