Сключени договори/изплатени средства в област Силистра за Програмен период 2014 - 2020 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
общо
 
община
бр.
договорени
реално изплатени средства
собствен принос
Алфатар
7
4 224 345,85
1 369 450,84
-
Главиница
14
2 486 708,87
790 199,30
-
Дулово
46
14 295 582,97
699 982,24
-
Кайнарджа
5
2 311 872,47
1 501 360,58
-
Силистра
80
45 138 449,21
13 973 370,44
6 145 406,67
Ситово
17
14 040 594,33
607 760,40
-
Тутракан
31
50 847 879,41
7 003 241,90
9 777 386,13
общо
200
133 345 433,11
25 945 365,70
15 922 792,80
 
 
Оперативна програма
"Добро управление"
 
община
бр.
договорени
реално изплатени средства
Алфатар
-
-
-
Главиница
-
-
-
Дулово
-
-
-
Кайнарджа
-
-
-
Силистра
1
315 000,00
273 555,64
Ситово
-
-
-
Тутракан
-
-
-
общо
1
315 000,00
273 555,64
 
 
Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
 
община
бр.
договорени
реално изплатени средства
Алфатар
1
499 974,80
494 401,61
Главиница
2
887 830,70
577 238,29
Дулово
2
1 274 687,80
699 982,24
Кайнарджа
2
781 781,93
660 630,12
Силистра
9
2 012 722,60
1 100 086,90
Ситово
1
499 819,72
499 815,15
Тутракан
1
494 451,93
491 842,83
общо
18
6 451 269,48
4 523 997,14
 
 
Оперативна програма
"Регионално развитие"
 
община
бр.
договорени
собствен принос
реално изплатени средства
Алфатар
-
-
-
-
Главиница
-
-
-
-
Дулово
-
-
-
-
Кайнарджа
1
1 299 999,80
-
840 730,46
Силистра
6
13 478 200,01
170 585,58
7 780 432,44
Ситово
-
-
-
-
Тутракан
7
10 523 237,78
104 857,74
6 284 644,42
общо
14
25 301 437,59
275 443,32
14 905 807,32
 
 
Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"
 
община
бр.
договорени
реално изплатени средства
Алфатар
-
-
-
Главиница
-
-
-
Дулово
1
196 950,00
-
Кайнарджа
-
-
-
Силистра
-
-
-
Ситово
-
-
-
Тутракан
-
-
-
общо
1
196 950,00
0
 
 
Оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност"
 
община
бр.
договорени
собсвен принос
реално изплатени средства
Алфатар
-
-
-
-
Главиница
-
-
-
-
Дулово
-
-
-
-
Кайнарджа
-
-
-
-
Силистра
9
14 135 021,43
5 974 821,09
4 568 377,37
Ситово
-
-
-
-
Тутракан
-
-
-
-
общо
9
14 135 021,43
5 974 821,09
4 568 377,37
 
 
 
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
 
община
бр.
договорени
реално изплатени средства
Алфатар
1
1 474 889,68
875 049,23
Главиница
1
443 479,75
212 961,01
Дулово
-
-
-
Кайнарджа
-
-
-
Силистра
1
432 300,00
221 149,58
Ситово
1
241 231,10
107 945,25
Тутракан
1
60 500,00
-
общо
5
2 652 400,53
1 417 105,07
 
 
Програма за развитие на селските райони
 
община
бр.
договорени
собсвен принос
Алфатар
5
2249481,37
-
Главиница
11
1 155 398,42
-
Дулово
43
12 823 945,17
-
Кайнарджа
2
230 090,74
-
Силистра
53
14 718 948,17
-
Ситово
15
13 299 543,51
-
Тутракан
20
7 381 128,15
-
общо
149
51 858 535,53
0,00
 
 
Програма за морско дело и рибарство
 
община
бр.
договорени
реално изплатени средства
Алфатар
-
-
-
Главиница
-
-
-
Дулово
-
-
-
Кайнарджа
-
-
-
Силистра
1
46 257,00
29 768,51
Ситово
-
-
-
Тутракан
1
40 567,75
-
общо
2
86 824,75
29 768,51
 
 
Оперативна програма
"Околна среда"
 
община
бр.
договорени
собствен принос
реално изплатени средства
Алфатар
-
-
-
-
Главиница
-
-
-
-
Дулово
-
-
-
-
Кайнарджа
-
-
-
-
Силистра
-
-
-
-
Ситово
-
-
-
-
Тутракан
1
32 347 993,80
9 672 528,39
226 754,65
общо
1
32 347 993,80
9 672 528,39
226 754,65
 
 
ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България
 
 
бр.
договорени
12
31 705 603,88
МИГ Тутракан-Сливо поле
 
5 213 478,00
МИГ Главиница-Ситово
 
3 442 230,00