Заместник областен управител - Илиян Великов

 
 
 
 

ИЛИЯН ВЕЛИКОВ

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

 
 

 

Роден на 31.03.1966 г. Завършил е висше образование – магистратури в специалностите „Промишлен дизайн“ и „Селскостопанска техника“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Работил е в системата на МВР, заемайки различни ръководни длъжности в Областна дирекция Силистра. Женен, с едно дете.