Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2016 - 2020)

 
 
Мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2016 - 2020) за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2017 г.
 
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2016 – 2020)
 
Приложение 1: Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите
 
Приложение 2: Планирани социални услуги