Летописна книга, паметен лист и юбилеен вестник в Силистра и Тутракан за 75-ата година от Крайовската спогодба

7/9/2015
 
          На 7 септември т.г. се навършиха 75 години от Крайовската спогодба, уредила възвръщането на Южна Добруджа към България при условия, приети доброволно от двете страни. Мирният начин за възстановяването на една историческа справедливост се оценява като „национална придобивка“, „велик исторически ден“, „час на правдата“, „ден на българското възкресение за Златна Добруджа“ по пътя към осъществяване на националния идеал.
          В област Силистра предстоят различни мероприятия, влизащи в специалните програми на общините, посветени на годишнината. Междувременно излезе от печат книгата „Летопис. Хронология на факти и събития“ с автори Жеко Попов и Петър Бойчев, представяща моменти от историята след 1913 г., когато цяла Южна Добруджа попада под румънско владичество.
         „75 години свободна Добруджа“ се нарича изданието на Исторически музей Тутракан и Исторически музей Добрич. В над 20 материала от различни жанрове, писани както от историци, така и от хора извън научния кръг, вкл. от кмета на Тутракан д-р Димитър Стефанов, са представени добруджанските институти – Добруджанска организация (Съюз „Добруджа“); Добруджански научен институт, прераснал в Добруджански културен институт; Институт за културно-историческо изследване на Добруджа и др., някои от които се нуждаят от възстановяване.
       „Паметен лист – 75 години от Крайовската спогодба“ се казва изданието, станало факт с подкрепата на община Силистра по идея и разработка на Катедра „Филологически науки“ и на Студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ към Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе. Над броя са работили доц. д-р Румяна Лебедова и Елица Райнова. Щастливото възвръщане на Южна Добруджа към „Майката – отечество“ по силата на Крайовската спогодба е сравнявано с обявяване на Независимостта през 1908 г. и на Съединението от 1885 г. По ирония на съдбата и трите събития са в един месец, съответно на 7, 8 и 22 септември.
        Извън контекста на представените издания, но негово естествено допълнение е и сборникът „Съхранена памет”, също посветен на 75-ата годишнина на Крайовската спогодба, който предстои да излезе от печат още тези дни. По своето съдържание той е уникален, защото за пръв път до широката публика достигат близо 50 спомена на добруджанци за период от 75-100 години. Дело е на съставителите: доц.  доц. д-р Румяна Лебедова, Йордан Георгиев и Цветана Цанова.
       Сборникът е илюстриран с най-емблематичните снимки, свидетелстващи за посрещането на българските войски в Силистра на 1 октомври 1940 г., само 25 дни след подписването на Крайовската спогодба. В чест на 75-ата годишнина Филателно дружество „Димитър Дончев“ спази традицията и издаде плик с печат, за да увековечи събитието. Сборникът „Съхранена памет“ предстои да бъде представен както в Силистра, така и в други общини на областта.
         На  17 и 18 септември 2015 г. в град Тутракан и град Добрич ще се проведе Международна общодобруджанска научна конференция на тема „Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (ХІХ – ХХ век)“ с научен ръководител академик Георги Марков. Докладите и съобщенията на участниците в конференцията ще се издадат в сборник „Добруджа“ – издание на РИМ в Добрич и РИМ в Силистра.