Координационен съвет за изпълнение на ОСРСУ (2011-2015 г.)

 
 
 
 
 
Вътрешни правила за дейността на Координационния съвет     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Заповед за актуализация на състава на  Координационния съвет за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.), издадена на 15.12.2014 г.
 
 
Заповед за актуализация на състава на  Координационния съвет за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.), издадена на 14.08.2013 г.