Звено за мониторинг и оценка на ОСРСУ

 
 
 
 

Вътрешни правила за работата на Звено за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Силистра (2011-2015 г.)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Заповед за актуализация на състава на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2016 - 2020 г.), издадена на 21.11.2018 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2016 - 2020 г.), издадена на 11.10.2017 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.), издадена на 16.04.2015 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.), издадена на 10.12.2014 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.), издадена на 04.03.2014 г.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Протокол от неприсъствено заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Силистра (2016 - 2020 г.) от 22.11.2018 г.
 
Протокол от заседание на разширения състав на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.), проведено на 13.01.2015 г.
 
Протокол от заседание на разширения състав на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.), проведено на 22.04.2015 г.