Ще заседава Областният съвет за развитие

10/6/2013
       На 11.06.2013 г. (вторник) от 11:00 ч., в заседателната зала на Областна администрация-Силистра, ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие.
       Според предварителния дневен ред, членовете на Съвета ще обсъдят и ще приемат Стратегията за развитие на област Силистра, за периода 2014-2020 г. Документът бе изработен в сътрудничество с общините на област Силистра,  бизнеса и  неправителствения сектор. Съобразен е както с даденостите и потенциала на района, така и с възможността за финансиране по европейски програми.
       Стратегията е базисна и за разработване на Общинските планове за развитие.
       На предстоящото заседание, членовете на Областния съвет за развитие ще съгласуват  и актуализираната Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015).