Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015)

 
 
  
Актуализация на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (към месец януари 2013 г.)
 
Мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011 - 2015) за периода 01.10.2013 -  31.12.2014 г.
 
Мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011 - 2015) до 30.09.2013 г.
 
Мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011 - 2015) до 31.08.2012 г. 
 
Стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011 - 2015)
 
Приложение 1: Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите
   
Приложение 2: Проектно планиране на социалните услуги (кратко описание)