Областен съвет за тристранно сътрудничество

 
 
Областният съвет за тристранно сътрудничество осъществява консултации и съвместна дейност при решаване на областно и общинско ниво на въпросите на трудовите и осигурителните отношения, жизненото равнище, заетостта и безработицата и доходите на работещите и живеещите в региона
 
 
---------------------------------------------
 
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)
 
---------------------------------------------
 
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет за тристранно сътрудничество от 15.12.2014 г.
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет за тристранно сътрудничество от 19.08.2013 г.
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет за тристранно сътрудничество от 14.07.2011 г.