Областен съвет по земеделие

 
 
Областният съвет по земеделие подпомага Областния управител на област Силистра при провеждане на държавната политика в сферата на земеделието на територията на областта и при осъществяването на взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.
 
  • Областният съвет по земеделие обсъжда и дава становища по плановете и инициативите на общините, сдруженията и неправителствените организации за развитието на земеделието в областта;
  • преценява направените предложения за сключване на споразумения, относно  осъществяване на съвместни проекти между общините и съседни области;
  • прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на земеделието;
  • обсъжда въпроси, свързани с финансирането и привличането на инвестиции.
 
----------------------------------
 
Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по земеделие
 
----------------------------------
 
Протокол от заседание на Областен съвет по земеделие, проведено на 15.04.2013 г. + текст Декларация
Протокол от заседание на Областен съвет по земеделие, проведено на 17.02.2012 г.
 
----------------------------------
 
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет по земеделие от 12.10.2018 г.
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет по земеделие от 11.03.2015 г.
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет по земеделие от 13.01.2015 г.
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет по земеделие от 05.03.2014 г.
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет по земеделие от 19.08.2013 г.
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет по земеделие от 11.04.2013 г.
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет по земеделие от 23.11.2012 г.
Заповед за актуализация на състава на Областен съвет по земеделие от 03.02.2012 г.