ТД на НАП Варна, офис Силистра

 

Контакти

ТД на НАП Варна
офис за обслужване Силистра

 
7500 Силистра ул. Скобелев" 8
 
тел.: 086 815 301
факс: 086 820 251
e-mail: td_silistra@ro19.nra.bg
 
РАБОТНО ВРЕМЕ:
от 9.00 ч. до 12.30ч.
от 13.00 ч. до 17.30 ч.
понеделник - петък