Заместник областен управител - Стоян Бонев

 

 

СТОЯН БОНЕВ

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

 
 

 

Роден в град Силистра на 09.02.1965 г.  Магистър по специалността „Счетоводство и контрол“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ град Свищов. Работил е като главен инспектор в Държавен и финансов контрол, в „Митница“ (Силистра), като главен инспектор и като отговорник на отдел в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в регион Силистра. Областен управител на област Силистра от м. септември 2014 г. до м. февруари 2017 г.